BJ El & Hushållsservice

Företaget grundades 2001 av Peter Bohlin och Mats Johansson. Idag har företaget 9 anställda med kunder som AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter.

Vi är ett serviceföretag för konsument och förvaltning/näringsidkare inom vitvaror, el och mindre kylanläggningar. Totalkvalitet är vårt mål med felfria leveranser i avtalad tid. Det innebär bland annat:

  1. Att genom utbildning och praktisk erfarenhet ständigt förbättra våra kunskaper inom branschen.
  2. Att alltid känna till gällande miljölagar, branschnormer och förordningar / föreskrifter och följa dessa.
  3. Att arbeta för en säker köldmedie och oljehantering samt god arbetsmiljö.
  4. Att kontrollera utrustningens kondition för att minska åverkan på miljön.
  5. Att regelbundet granska vår verksamhet.Resultatet skall ligga till grund för ständiga förbättringar inom verksamheten samt förebyggande av förorening.
  6. Att utreda vårt resande och söka lösningar som minskar våra transporters miljöpåverkan.
Tillsammans med våra kunder skall vi sträva efter att uppfylla denna miljö och kvalitetspolicy. Om du är intresserad av att samarbeta med oss så kan du du läsa mer om de tjänster vi erbjuder och/eller kontakta oss.

Våra medarbetare

Här kan du se vilka våra medarbetare är samt deras roll i företaget.

Peter Bohlin

Servicetekniker

Mats Johansson

Servicetekniker

Hasse Berg

Servicetekniker

Annica Lundgren

Ekonomi

Mikael Eriksson

Servicetekniker

Lars Jacobsson

Servicetekniker

Maria Ekberg-Johansson

Kundservice

Magnus Persson

Servicetekniker